Admission

Admission

MBA – CƠ HỘI ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP CÓ TẦM NHÌN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Trong tuần qua, Trường Đại học Việt Nhật (VJU) đã tổ chức một chương trình tọa đàm về nguồn nhân lực chất lượng ca...
Admission

SPECIAL TALK SHOWS & MBA INFORMATION SHARING SESSION

SPECIAL TALK SHOWS & MBA INFORMATION SHARING SESSION VIETNAM JAPAN UNIVERSITY - VNU (Online and free) ...
Admission

Prof. Kodo YOKOZAWA talks about VJU-MBA course

Prof. Kodo Yokozawa is working at Yokohama National University (YNU). He has been teaching Qualitative Analysis (QLA fo...
Admission

Prof. Motonari TANABU talks about VJU-MBA course

Prof. Motonari Tanabu is working at Yokohama National University (YNU). He has been worked with MBA students at VJU in ...
Admission

Prof. Hiroshi MORITA, new MBA co-director, talks about VJU-MBA course

Prof. Hiroshi MORITA, a new co-director of MBA program, is working at Yokohama National University (YNU). He has been ...
Admission

Message from Prof. Yoshiki Matsui, co-director of MBA program

Dear all, Why don't you apply for VJU MBA program?This year, a few seats are still available for you. 10 reasons ...
Copied title and URL