+84 24 7306 6001 info@vju.ac.vn

Ngày 13 và 14 tháng 7, đoàn Giảng viên và Học viên Chương trình MBA – VJU đã đi thực tế tại Sơn La. Điểm đến của đoàn là Khu du lịch sinh thái Ecofarm và Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái Naka Gardern tại Mộc Châu, Sơn La.

Tại Ecofarm, học viên được nghe đại điện doanh nghiệp chia sẻ về mô hình công ty kết hợp sản xuất nông sản hữu cơ, phân bón sinh học, trồng và kinh doanh hoa lan, nuôi gà và vận hành hệ thống du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Các hoạt động du lịch bao gồm Phiên chợ hoa lan truyền thống diễn ra nhiều lần trong năm, tour du lịch leo đỉnh Pha Luông và vận hành hệ thống nhà hàng phục vụ các món ăn Tây Bắc. Học viên được thăm quan doanh nghiệp, trải nghiệm các sản phẩm và đặt câu hỏi đối với đại diện doanh nghiệp về mô hình doanh nghiệp kết hợp này.

Tại Naka Garden, doanh nghiệp hợp tác xã nông nghiệp sinh thái vẫn đang trong giai đoạn phát triển sơ khai theo mô hình kinh doanh vườn-ao-chuồng hữu cơ kết hợp nghỉ dưỡng. Học viên được trải nghiệm mô hình doanh nghiệp nhỏ hơn và các bước đầu vận hành doanh nghiệp.

Giảng viên và Học viên VJU đã đặt nhiều câu hỏi về môi trường làm việc thực tế tại hai doanh nghiệp, qua đó có điều kiện so sánh, đánh giá giữa lý thuyết đã học và thực tiễn. Sau chuyến thực tế, sinh viên làm báo cáo về chuyến đi, tham chiếu các kiến thức đã học vào các hoạt động kinh doanh tại 2 doanh nghiệp, và đưa ra các đề xuất nhằm giúp doanh nghiệp phát triển hơn.